CHƯƠNG TRÌNH HỌC KÈM
  • GIÁO ÁN ĐƯỢC BIÊN SOẠN RIÊNG THEO NHU CẦU VÀ MONG MUỐN CỦA HỌC VIÊN.
  • HỌC VIÊN SẼ ĐƯỢC KÈM CẶP KỸ LƯỠNG, TẬN TÌNH VÀ SÁT SAO NHẤT.
  • LỊCH LINH ĐỘNG, SẮP XẾP THEO THỜI GIAN CỦA HỌC VIÊN.
PIANO/GUITAR
1 KÈM 2: 200K/H
1 KÈM 1: 300K/H
THANH NHẠC
1 KÈM 2: 200K/H
1 KÈM 1: 300K/H
TRỐNG JAZZ
1 KÈM 2: 250K/H
1 KÈM 1: 350K/H
VIOLIN
1 KÈM 2: 250K/H
1 KÈM 1: 350K/JH

 

BÀI VIẾT
TƯƠNG TỰ